Újabb képzés a természeti csapásokra való felkészülés jegyében

A Gondviselés Segélyszervezet által irányított szervezetközi együttműködés részeként a közelmúltban alapfokú képzéseket szerveztünk, amelyek által további természeti csapások esetében hatékonyabbak lehetünk a segítségnyújtásban. A képzések szakmai területei: gátépítés; egészségügyi elsősegélynyújtás; eltűnt személyek keresése; tűzoltási alaptudnivalók; a természeti csapásokat követő segélyezések és más alkalmi beavatkozások megszervezésének alapjai.

A magyarországi árvízkárosultak segélyezése céljából az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Ifjúsági Tanács, az Erdélyi Magyar Ifjak és a Gondviselés Segélyszervezet 2010. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján szervezetközi együttműködést hozott létre. Kezdeményezésünkhöz további szervezetek csatlakoztak (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Civitas Alapítvány, Lókodi Ifjúsági Alapítvány), akikkel közösen sikerült segítenünk rászoruló nemzettársainkon. Július második felétől az erdélyi árvizek nyomán segélyezési munkánk többnyire a székelyföldi árvízkárosult településekre irányult. Október 10-én újabb segélyezési felhívással fordultunk az erdélyi magyar társadalom felé, pénzadományokat kérve az anyaországi Veszprém megyében bekövetkezett tragikus környezeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére. (Eddigi segélyezési tevékenységünkről a www.gondviseles.org honlapunkon olvasható összefoglaló.)

Szervezetközi együttműködésünk részeként ez év nyarán elhatároztuk, hogy jelenlegi és jövőbeli munkatársaink számára alapfokú képzéseket szervezünk, ami által további természeti csapások esetében hatékonyabbak lehetünk a segítségnyújtásban. A képzések szakmai területei: gátépítés; egészségügyi elsősegélynyújtás; eltűnt személyek keresése; tűzoltási alaptudnivalók; a természeti csapásokat követő segélyezések és más alkalmi beavatkozások megszervezésének alapjai.

A sorozatindítónak szánt első képzésünkre folyó év szeptember 17–18-án került sor 21 személy részvételével a Torda melletti Szinden. A második képzést 2010. október 22–23-án Székelykeresztúron rendeztük meg 54 érdeklődő részvételével, akik a szakmai programrészek végigkövetése mellett nemzeti ünnepünkön részt vettek a helybeli közösség által szervezett felekezetközi istentiszteleten, koszorúzáson és alkalmi műsoron is.

Ez utóbbi képzés keretében sor került a résztvevők, illetve az általuk képviselt szervezetek közötti szakmai együttműködés keretbe foglalására, ami nyomán további rendkívüli helyzetekben hálózatszerűen léphetünk fel Kárpát-medence-szerte. A résztvevők különleges mentőcsoportok életre hívását is kezdeményezték, amelyek létrehozását, felszerelését és útnak indítását kiemelt fontosságú középtávú feladatuknak tekintik. Az erdélyi mentőcsoportok megalapítási folyamatának előkészítéseként 2010 novemberében széles körű tanácskozásra kerül sor más érintett szervezetek, intézmények és szakmai csoportok bevonásával.

A képzések szervezője a Gondviselés Segélyszervezet és erdélyi partnerszervezetei voltak, a helybeli szervezési szerepet pedig a szindi, illetve a székelykeresztúri egyházközségek töltötték be.

A képzés szakmai kivitelezését olyan anyaországi különleges mentőcsoportok képviselői látták el, akikkel épp az elmúlt hónapokbeli árvízi segélyezésünk közben ismerkedtünk meg: a szolnoki Életjel Mentőcsoport (http://eletjel.eblap.hu), a miskolci Spider Mentőcsoport (http://www.spider112.hu) és a LEGOTT Mentőcsoport (a Magyarországi Görög Katolikus Egyház hajdú-dorogi egyházmegyéjének mentőcsoportja) szakemberei. Ezen mentőcsoportok a KARISZ – Nemzetközi Speciális Mentő Szövetség (http://karisz.tvn.hu) tagjai.

A képzések díjmentesek voltak, beleértve a szállás és étkezés ingyenes biztosítását. A szervezési költségeket a Gondviselés Segélyszervezet, valamint az amerikai egyesült államokbeli Fabó Imre Alapítvány biztosította az Erdélyi Magyar Ifjak közvetítésével.

A Kiss Olivér újságíró által szerkesztett, rövidfilmet is tartalmazó beszámoló a következő világhálós forráshelyen látható:

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/48908


Szabó László