Délutáni iskolai tábor Fiatfalván

A Gondviselés Segélyszervezet felzárkóztató programjának keretében a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekből álló délutáni iskolai csoportoknak ötnapos tábort szerveztünk. A tizennégy fős táborozó csapat programjainak kivitelezői Péter Annabella és Köblös Júlia óvónők, Takács Enikő tanárnő és Bartha Márta tanítónő-pszichológus voltak. A szeptember első hetében lezajlott tábor célja a – szokásos iskolai élettel párhuzamosan működő – délutáni kiegészítő tevékenységek megismertetése volt a közösség összekovácsolásával együtt, emellett fejlesztettük a viselkedési és magatartási formákat, szorgalmaztuk a kulturált étkezési és tisztálkodási szokások elsajátítását, miközben kirándulásokat is szerveztünk.
Az első nap délutánján a résztvevők Segesvárra utaztak, ahol a város központjában tett séta után vár- és a templomlátogatás következett, illetve egy középiskolával és egy temetővel is megismerkedtek. Közben a szervezők a gyermekek szintjéhez igazított form
ában ismertették a város és a meglátogatott épületek történelmi, társadalmi és földrajzi tudni valóit. Az egyik legszebb élmény a templom volt, ahol idegenvezető mesélt a gyermekeknek. A csoport hazafelé menet az útba eső falvakat is megismerte, ugyanis a gyermekek nagy része soha nem járt Székelykeresztúr határán kívül. A második tábornap programját közösségfejlesztő játékok, különböző viselkedési módok megbeszélése, bemutatása, festés, rajzolás, élménybeszámolók, népmonda-feldolgozás alkotta. A harmadik nap témája a család volt: a gyermekek ezzel kapcsolatos történeteket, játékokat, verseket, énekeket mutattak be vagy beszéltek meg. A következő két nap ismét a kirándulásé volt a közeli dombokra, ahol közös mesélés, magatartási gyakorlatok, labdajátékok, csapatjátékok és természetesen a közös étkezés alkották a napi tevékenységeket.
Semmi kétség: a délutáni tábor igen jó hatással volt a gyermekek egyéni, közösségi és családi életére, ugyanakkor iskolakezdés előtt ismét felszította lelkesedésüket, tágította ismereteiket, gazdagította lelki és szellemi perspektívájukat. A Gondviselés Segélyszervezet és a Fiatfalvi Unitárius Egyházközség égisze alatt futó felzárkóztató program azoknak a gye
rmekeknek nyújt segítséget, akik szociális helyzetük miatt rendszerint kimaradnak az ehhez hasonló élményekből. A program anyagi fedezetéhez a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság is hozzájárul.

Bartha Márta