Közlemény a Gondviselés Segélyszervezet 2017. évi közgyűléséről

 

 

   

A Gondviselés Segélyszervezet 2017. április 29-én Székelykeresztúron tartotta idei közgyűlését 35 személy részvételével.

 

A tanácskozás fő részét a közelmúltbeli szeretetszolgálati tevékenységek ismertetése képezte. A közgyűlés számba vette és értékelte mindazt, amit az anyaszervezet és a területi fiókszervezetek (magyarországi, Hargita megyei, háromszéki, Brassó megyei tagozatok) az elmúlt évben az egyes szakterületeken megvalósítottak. A beszámolókból is kitűnt az együttműködés fontossága az egyházközségekkel, az egyháztársadalmi testvérszervezetekkel, az önkormányzatokkal és más szakmai partnerekkel. Az anyaszervezet pénzügyviteli jelentéseinek elfogadása után a közgyűlés Nagy László (Marosvásárhely) megválasztásával töltötte be az Elnökségben megüresedett helyet.

 

A közgyűlést több támogató is megtisztelte jelenlétével. Székelyudvarhely önkormányzati elöljárói, Gálfi Árpád polgármester és Orbán Árpád alpolgármester kifejezték együttműködési szándékukat a városukban tervezett szociális programjainkat illetően.

 

A közgyűlést megelőző napon a Gondviselés Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei ugyanazon a helyszínen (Berde Mózes Unitárius Gimnázium) szakmai műhelymunkán vettek részt. A jelenlevők négy kiscsoport keretében áttekintették az egyházi szeretetszolgálat különböző szakterületein megvalósult jó példákat, valamint a kiteljesedést elősegítő tennivalókat. Az első napot Gergely István római katolikus lelkész előadása zárta, ami által a csíksomlyói Csibész mozgalom három évtizedes tevékenységét ismertette az árva, félárva és kallódó gyermekek felpártolása terén.

 

 

Székelykeresztúr, 2017. április 29.

 

 

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége