Karácsonyi segélyakciók

 

A Gondviselés Segélyszervezet tavaly karácsonykor az eddigi legátfogóbb segélyakcióját szervezte meg.

Az adománygyűjtések advent időszakában zajlottak a főváros és Háromszék közötti képzeletbeli tengely hat helyszínén: Budapest, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Barót, Sepsiszentgyörgy.

A gyűjtéseket többnyire a már bevált formában szerveztük meg, partnerségben a Merkúr üzletlánccal (Marosvásárhely, Székelyudvarhely), a Bertis és Amigo sepsiszentgyörgyi üzleteivel, a Profi baróti üzletével, valamint a CBA üzletlánc két budapesti áruházával. A felsorolt üzletekben önkéntes munkatársaink tartós élelmiszereket, tisztálkodási eszközöket, tisztítószereket és édességeket gyűjtöttek az adományozó kedvű vásárlóktól. Kolozsváron nem üzletekben gyűjtöttünk adományokat, hanem a János Zsigmond Unitárius Kollégiummal, az Unitárius Óvodával és a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközséggel közösen szerveztünk gyűjtést – a diákok szüleit és az egyházközségi tagokat szólítva meg. Advent harmadik vasárnapján az Unitárius Óvoda jótékonysági előadást tartott a belvárosi templomban, a jelentős perselyes bevételt felajánlva a segélyakció céljára.

A fentiek alapján összegyűlt természetbeni adományok értéke 26000 lejre becsülhető. Ezek kiegészítéseként a Gondviselés Segélyszervezet saját alapjából, illetve támogatóink jóvoltából további élelmiszereket vásároltunk, így összesen 700 csomag készült, melyeket az említett „tengely” mentén 65 egyházközségben adtunk át rászoruló családoknak. A segélyben részesült személyek száma 1230. Az adománygyűjtésekbe, majd a csomagok összeállításába és célba juttatásába közel 60 felnőtt és több mint 70 ifjú munkatársunk vett részt.  Megjegyezzük, hogy önkéntes munkatársainknak egynegyede nem unitárius felekezetűként kapcsolódott be az egyházunk égisze alatt zajló segélyakciókba. Természetesen a felekezetközi jelleg a segélyezett személyek és intézmények hovatartozásában is érvényesült, így például tartós élelmiszereket adtunk át a Keresztyén Diakónia Alapítvány Írisz Házának (Sepsiszentgyörgy), a Kovászna megyei önkormányzat Koldus és királyfi szociális gyermekmenhelyének, a kőhalmi református diákotthonnak, valamint a sérült fiatalokat segítő Reménység Alapítványnak (Kolozsvár).

Az előző évekhez hasonlóan karácsonykor több tehergépkocsinyi segélycsomag érkezett Udvarhelyszékre a szokásos németországi adományozói forrásokból. A segélyek egy részének célba juttatását a Lókodi Ifjúsági Alapítvány és a Wolter Alapítvány ez alkalommal is a Gondviselés Segélyszervezetre bízta. Székelykeresztúr környékbeli és Homoród menti munkatársaink közreműködésével 33 unitárius többségű – vagy számottevő jelenlétű – településen összesen 730 értékes segélycsomagot kézbesítettünk rászoruló családoknak.

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége ezúton is köszöni a legutóbbi segélyakciók megvalósításában együttműködő munkatársak, partnerszervezetek, egyházközségi, nőszövetségi, illetve ifjúsági egyleti vezetők és tagok segítőkész hozzáállását, valamint a jószívű adományozók felajánlásait!       

A segélyakciókról készült szemléltető képeket a Gondviselés Segélyszervezet honlapján  és közösségi oldalán lehet megtekinteni. 

 

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége

 

Budapest

 

 

Kolozsvár és Aranyosszék

 

Marosszék

 

 

Udvarhelyszék

 

 

Háromszék és Erdővidék