A Gondviselés Segélyszervezet 2013. évi közgyűlésének összefoglalója

A Gondviselés Segélyszervezet (a továbbiakban: Segélyszervezet) 2013. november 8-án tartotta ez évi közgyűlését a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség gyülekezeti házában.


A közgyűlést a Segélyszervezet elnöke, id. Szombatfalvi József nyitotta meg. A jelenlevők – napirend előtt – néma felállással emlékeztek az egy éve elhunyt Bartha Alpárra, a Segélyszervezet egykori tisztségviselőjére és munkatársi közösségének oszlopos tagjára. A meghívottak közül a következő személyek üdvözölték a közgyűlést: Nagy László főjegyző a Magyar Unitárius Egyház főhatósága részéről, Asztalos Klára az Unitárius Nők Országos Szövetségének korábbi elnökeként, Pájer György az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet képviseletében, Kolumbán Gábor az Élő Szövet Alapítvány elnökeként, Zakariás Klára pedig a Lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon igazgatójaként.


A legrészletesebben tárgyalt napirendi pont az anyaszervezet és a területi fiókok tevékenységi jelentéseinek értékelése volt. A következőkben a Közgyűlés a Segélyszervezet működési terveit és szervezetfejlesztési tennivalóit körvonalazta, amelyek megvalósítása az Elnökség feladata. A Közgyűlés határozatot fogadott el az alapító okirat és az alapszabály szükségessé vált pontosításáról.


Utolsó tárgysorozati pontként választásokra került sor, aminek eredményeként a háromtagú Felügyelőbizottság megüresedett helyét Bartha Márta tölti be; a Segélyszervezet új képviselője az Egyházi Képviselő Tanácsban Orbán Árpád, a Főhatósági Jelölőbizottságban id. Szombatfalvi József, a Szociális és Egyháztársadalmi Bizottságban pedig Andrási Erika.


Segélyszervezetünk további működésére és munkatársaink életére a jó Isten áldását kérjük!


Székelykeresztúr/Kolozsvár, 2013. november 8.

 


A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége

 

 

A felvételeket Dávid Tünde készítette.