A marosvásárhelyi Unitarcoop Alapítvány és a Gondviselés Segélyszervezet közös programjairól

Napjaink egyik legfontosabb társadalmi problémája a lakosság elöregedése, és ezzel együtt az idős emberek elmagányosodása. Többek között ezeknek a problémáknak az enyhítésére vállalkozik a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek Unitarcoop Alapítványa, amely szociális–kulturális programjaival igyekszik anyagilag és lelkileg támogatni a rászoruló idős embereket. Az alábbiakban a közelmúltbeli célirányos tevékenységünket ismertetjük.

Bővebben...

Szépkorúak közösségi tevékenységei Székelykeresztúron

A Gondviselés Segélyszervezet székelykeresztúri fiókjának elmúlt ősszel induló programjai között található a szépkorúak foglalkozása. A tavaly kétszeri próbálkozásra sem sikerült eredményesen megszólítanunk a célcsoportot, ezért nekiláttunk egy új terv kidolgozásához. Szombatfalvi József helybeli lelkész segítségével, aki egyben a Gondviselés Segélyszervezet elnöke, újból nekiláthattam a munkának. Az egyházközségben élő szépkorúak címtárának felhasználásával személyesen látogattam el családi hajlékukba, megismerkedve velük és átadva a foglalkozásra való meghívót.

Bővebben...

Női lét tabuk nélkül – előadássorozat Székelykeresztúron

Új előadás-sorozattal bővült az Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének székelykeresztúri tevékenysége, Női lét tabuk nélkül címmel. Az előadó, Sasvári-Szabó Erzsébet, Győrben élő kapcsolati és életvezetési tanácsadó, természetgyógyász és bába, aki megismertet a női lét és működés testi, lelki, szellemi és energetikai velejáróival. Az előadás-sorozat négyrészes.

Bővebben...