Összesítő jelentés a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak, valamint a vörösiszap-katasztrófa kárvallottjainak 2010. évi segélyezéséről

Az anyaországi árvízkárosultak segélyezése céljából a Gondviselés Segélyszervezet, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Ifjúsági Tanács és az Erdélyi Magyar Ifjak 2010. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján szervezetközi együttműködést hozott létre.

Bővebben...

Beszámoló egy életszerű szakmai tanulmányútról

A Gondviselés Segélyszervezet május 15-17. között észak-kelet-magyarországi szakmai tanulmányutat szervezett, amelyen 10 erdélyi és 2 anyaországi munkatársunk vett részt. Kiszállásunk célja a közvetlen tapasztalatszerzés volt példamutató szociális létesítmények meglátogatása által.

Bővebben...

Nagyszabású élelmiszer-segélyezési akció a Székelyföldön

Az előző évhez hasonlóan közel 13000 hátrányos helyzetű személy, illetve család részesült segélycsomagban.

Bővebben...

Születés hete Székelykeresztúron

 

A Születés hete székelykeresztúri programjaira a Gondviselés Segélyszervezet a helybeli partnerszervezeteivel közösen május első hetében várta a szép számmal megjelent érdeklődőket.

Bővebben...

A marosvásárhelyi Unitarcoop Alapítvány és a Gondviselés Segélyszervezet közös programjairól

Napjaink egyik legfontosabb társadalmi problémája a lakosság elöregedése, és ezzel együtt az idős emberek elmagányosodása. Többek között ezeknek a problémáknak az enyhítésére vállalkozik a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek Unitarcoop Alapítványa, amely szociális–kulturális programjaival igyekszik anyagilag és lelkileg támogatni a rászoruló idős embereket. Az alábbiakban a közelmúltbeli célirányos tevékenységünket ismertetjük.

Bővebben...

Hivatalosan is megalakult az Erdély Mentőcsoport


Az Erdély Mentőcsoport hivatalosan 2011. március 15-én alakult meg; bírósági nyilvántartásba vételére április 12-én került sor.

Bővebben...

Szépkorúak közösségi tevékenységei Székelykeresztúron

A Gondviselés Segélyszervezet székelykeresztúri fiókjának elmúlt ősszel induló programjai között található a szépkorúak foglalkozása. A tavaly kétszeri próbálkozásra sem sikerült eredményesen megszólítanunk a célcsoportot, ezért nekiláttunk egy új terv kidolgozásához. Szombatfalvi József helybeli lelkész segítségével, aki egyben a Gondviselés Segélyszervezet elnöke, újból nekiláthattam a munkának. Az egyházközségben élő szépkorúak címtárának felhasználásával személyesen látogattam el családi hajlékukba, megismerkedve velük és átadva a foglalkozásra való meghívót.

Bővebben...