Megalakult a magyarországi Gondviselés Segélyszervezet

 

2010. november 19-én a Budapesti  Unitárius Egyházközség Nagy Ignác utcai tanácstermében megalakult a magyarországi Gondviselés Segélyszervezet, amely az azonos nevű erdélyi „ikerszervezettel” közös célokért kíván tevékenykedni.

Az unitárius egyházi alapokon nyugvó, felekezeti korlátok nélkül működő új segélyszervezet küldetése az unitárius egyház ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése, a szükségben és bajban levők segítése Kárpát-medence-szerte. Az alakuló közgyűlésen egyaránt részt vettek a Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége által megbízott képviselők és az erdélyi Gondviselés Segélyszervezet által felkért személyek.

A közgyűlés a jelenlevők csatlakozási szándékának és nyilatkozatának tudomásul vételével kezdte meg munkálatait, ami után sor került az alapszabály elfogadására és a tisztségviselők megválasztására. A résztvevők meghatározták az általuk létrehozott segélyszervezet küldetését, jellegét és szerepét, majd körvonalazták a közeljövőbeli tennivalókat.

A közgyűlés a következő személyeket választotta az Elnökség tagjává: Zoltán Csaba (elnök), Lakatos Csilla (alelnök), Fekete Réka (ügyvezető elnök), Abonyi György, Bardócz-Tódor András, Demján Sándor, Léta Sándor (elnökségi tagok).

Az alakuló közgyűlésen az erdélyi Gondviselés Segélyszervezet részéről jelen volt Szabó László alelnök és Kolozsi Ernő munkatárs, akik kifejezték a két testvérszervezet szoros együttműködésére vonatkozó szándékukat és reményüket.

Isten áldása kísérje az újonnan alakult segélyszervezet rendeltetésszerű működését!