Adománygyűjtési felhívás 2013. adventjében

A Gondviselés Segélyszervezet adomány gyűjtést szervez a

rászoruló családok megsegítésére

 

A Gondviselés Segélyszervezet a korábbi három évhez hasonlóan az idei adventi időszakban is tartós élelmiszeradomány gyűjtést szervez a rászoruló, nehéz anyagi helyzetben lévő családok, idős, egyedülálló emberek megsegítésére. Napjainkban sokan és egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, akik számára minden apró segítség és emberbaráti szeretet a reményt jelenti. Szeretnénk tartós élelmiszer csomaggal megajándékozni nélkülözésben élő unitárius és más felekezetű testvéreinket, hogy érezzék annak a lelki közösségnek a szeretetét, amelyhez tartoznak.

 

Ezért a Segélyszervezet elnöksége gyűjtést szervez és kéri az unitárius híveket, hogy lehetőségeik szerint, tartós élelmiszer-, tisztítószer- vagy pénz adományozásával járuljanak hozzá a rászorulók megsegítéséhez.

Kérjük, hogy tárgyi és készpénzadományaikat az adventi és karácsonyi istentiszteletek alkalmával szíveskedjenek eljuttatni az egyházközségek lelkészi hivatalába.

Pénzadományaikat az alábbi számlaszámra is átutalhatják karácsonyi adományozás megjelöléssel:

Gondviselés Segélyszervezet

10102103-06876400-01003001

Hálásan köszönjük minden kedves testvérünk jó szándékú adományát, amellyel elérhetjük, hogy legalább Karácsonykor kevesebb legyen a nélkülözés.

Valamennyi unitárius testvérünknek és családjuknak áldott, meghitt Karácsonyt kívánunk.

Gondviselés Segélyszervezet

elnöksége, tagjai és munkatársai