Karácsonyi adománygyűjtés Budapesten, 2012. decemberében

Kedves Gondviselés Segélyszervezeti Tagok, Kedves Nőszövetségi Tagok!

 

A Gondviselés Segélyszervezet idei karácsonyi adománygyűjtési akciója minden várakozást felülmúló sikerrel zárult.

Amint azt korábban hirdettük, önkénteseink a Flórián téri,  a CBA Vörösvár Kft. tulajdonában lévő élelmiszer áruház előtt tartós élelmiszer adományokat gyűjtöttek e hét hétfőn és szerdán, délután 4 és 8 óra között.

Az önkéntesek áldozatos és lelkes munkája, valamint az áruház munkatársainak támogatása eredményeként a két napon összesen 10 banános doboznyi tartós élelmiszert és tisztítószert ajánlottak fel jó szándékú emberek, fiatalok, középkorúak és idősek, férfiak és nők. 

 

Az adománygyűjtésben résztvevő önkéntesek megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsem őket.

 

  • Bencze Margit (unitárius, a Start Garancia Zrt. munkatársa)
  • Geréb Réka (unitárius, a Nagy Ignác utcai épület gondnoka)
  • Hegyi Hunor (református, a Start Garancia Zrt. munkatársa és Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának elnökségi tagja)
  • Lehoczky Csilla (katolikus, a Start Garancia Zrt. munkatársa)
  • Pelle Melinda (katolikus, a Start Garancia Zrt. munkatársa)
  • Zoltán Réka (unitárius, főiskolai hallgató)
  • Zoltán Csaba (unitárius, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója, a Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozatának elnöke)

 

Külön köszönet illeti meg Léta Rozália testvérünket, aki a CBA Vörösvár Kft. munkatársa és aki abban segített, hogy a vállalat lehetővé tegye a gyűjtést.

És természetesen a legnagyobb köszönet azoknak a vásárlóknak jár, akik adományaikkal segítettek a szegény családoknak, egyedülálló idős embereknek.

 

Felhívásunkra 80 ezer forint pénzadomány is érkezett a Segélyszervezet számlájára, amit ezúton is hálásan köszönünk. A csomagolóanyag és a szállítás költségeit a Start Garancia Zrt. vállalta magára.

 

Az adományokból 27, egyenként 6-8 kg-os csomagot állítottunk össze. A tárgyi adományok összértéke megközelítette a 300 ezer forintot. A csomagokkal mintegy 50 felnőttet és gyermeket sikerült megajándékoznunk. A csomagok nagy része a Budapesti Unitárius Egyházközségen keresztül jut el a címzettekhez, de küldtünk csomagokat Vásárosnaményba is, magukat unitáriusnak valló cigány családoknak. A Füzesgyarmati Egyházközséget pénzadománnyal támogattuk és Balázsi László tiszteletes úr vállalta, hogy a helyben vásárolt ajándékokat a rászorulókhoz eljuttatja.

 

Az adománygyűjtés sikerét mutatja, hogy három doboz tartós élelmiszer még meg is maradt, mely egy élelmiszer bank induló készlete lesz, melyet év közben is fel tudunk használni a nehéz helyzetben élők megsegítésére.

 

Az adománygyűjtésről néhány képet is mellékelek.

 

Ajánljuk egyházközségeinknek és a nőszövetségeinknek, hogy szervezzenek a mostanihoz hasonló adomány gyűjtési akciókat, együttműködésben helyi boltokkal, mellyel sok rászoruló emberen tudnak segíteni.

 

Mindannyiótoknak áldott, meghitt, szeretetteljes Karácsonyt kívánok munkatársaim nevében is.

 

Szeretettel

 

 

Zoltán Csaba, elnök

Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozata

 

 

Fényképalbum

Adománygyűjtés