A szervezetről

 

Az Erdélyi Unitárius Egyház segélyszervezetének küldetése: a szükségben és bajban levők segítése, s ezáltal az egyház ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése.

A 2005. augusztus végén az udvarhelyszéki árvíz nyomán, unitárius egyháztársadalmi alapon létrejött Nyikó menti Árvízi Segélyező Bizottság a segélyezési és újjáépítési tevékenységének vége fele kezdte fontolgatni egy egyházi alapú, átfogó tevékenységű segélyszervezet létrehozását.

Lásd az Árvízi Segélyező Bizottság tevékenységi beszámolóját.

Képek az árvízről

E kezdeményezés alapján az illetékes egyházvezetőségi testület határozatot fogadott el az Erdélyi Unitárius Egyház szociális szervezetének megalapításáról.

A Gondviselés Segélyszervezet formailag 2007. november 12-én alakult meg; az önálló jogi személyiséget biztosító nyilvántartásba vételére 2007. november 14-én került sor a kolozsvári bíróságon. Az unitárius egyházi alapokon nyugvó, felekezeti korlátok nélkül működő segélyszervezet működési területe elsősorban Erdély. A segélyszervezet székhelye Kolozsvár, de idővel területi központok is létesülnek.

Jellegének és szervezeti felépítésének alapelvei: mértékadó szakmai szempontok érvényesítése, az egyház területi és szervezeti sajátosságainak figyelembevétele, képviseleti alapú demokratikus döntéshozás és szakszerű végrehajtás, választott testületek általi vezetés stb. A segélyszervezet működésének alapját az egyházközségekben zajló szeretetszolgálat képezi, így szervezetileg is az egyházközségi munkatársakra épít.

A segélyszervezet ideiglenes vezetősége a következő területeken látott munkához:

  • Bemutatkozás az egyháztársadalomban munkatársak toborzásával egybekötve. A körútszerű látogatások célja az egyházközségenkénti szociális helyzetképek felmérése, az együttműködési területek körvonalazása, a segélyszervezet céljainak ismertetése és munkatársak toborzása.
  • Szakmai tapasztalatszerzés: példaadó segélyszervezetek és szociális intézmények működésének tanulmányozása (tevékenységi összefoglalók által, helyszíni tapasztalatszerzéssel és illetékes meghívottak előadásaival); elméleti és gyakorlati jellegű szakmai anyagok tanulmányozása; szakirányú képzéseken való részvétel stb.
  • A Gondviselés Segélyszervezet színre lépése („bejáratása”) az egyházon kívüli körökben; külügyi kapcsolatok kialakítása (szakmai és társadalmi téren).
  • Folyamatos, illetve alkalmi ügyviteli és szervezetépítési feladatok ellátása.