Szépkorúak közösségi tevékenységei Székelykeresztúron

A Gondviselés Segélyszervezet székelykeresztúri fiókjának elmúlt ősszel induló programjai között található a szépkorúak foglalkozása. A tavaly kétszeri próbálkozásra sem sikerült eredményesen megszólítanunk a célcsoportot, ezért nekiláttunk egy új terv kidolgozásához. Szombatfalvi József helybeli lelkész segítségével, aki egyben a Gondviselés Segélyszervezet elnöke, újból nekiláthattam a munkának. Az egyházközségben élő szépkorúak címtárának felhasználásával személyesen látogattam el családi hajlékukba, megismerkedve velük és átadva a foglalkozásra való meghívót.

Második próbálkozásunk keretében az idén március 2-án tartottuk a sorozatkezdő összejövetelt, immáron sikerrel. Az első találkozón tizenegyen vettek részt. Jelenleg a hatodik alkalmon vagyunk túl, és általában heten-nyolcan látogatják a csoportos tevékenységeinket. Ígéretes csapat van kialakulóban, amelynek tagjai egymást biztatgatva látogatnak el szerda délutánonként az összejövetelekre.

Célunk mindezek által, hogy elősegítsük az idős személyek társas kapcsolatainak ápolását és megszervezzük közösségi tevékenységeiket. Ezáltal nyitottak maradhatnak, illetve újra nyithatnak a társadalmi élet felé, a közösségi kapcsolatok irányába. Ez a program elsősorban a szabadidő hasznos és tevékeny eltöltését szolgálja a társas igényre alapozva. A csoportos tevékenységeket kommunikációs gyakorlatok, memóriafejlesztés, szellemi torna, kézimunka, kézművesség, éneklés, zenehallgatás, irodalmi kör, játékok, egyházi ünnepekhez kötődő vallásos beszélgetések, filmnézések, és másfajta szórakoztató foglalkozások tarkítják.

 

Balogh Réka (programvezető, szociális munkás, Székelykeresztúr)