A marosvásárhelyi Unitarcoop Alapítvány és a Gondviselés Segélyszervezet közös programjairól

Napjaink egyik legfontosabb társadalmi problémája a lakosság elöregedése, és ezzel együtt az idős emberek elmagányosodása. Többek között ezeknek a problémáknak az enyhítésére vállalkozik a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek Unitarcoop Alapítványa, amely szociális–kulturális programjaival igyekszik anyagilag és lelkileg támogatni a rászoruló idős embereket. Az alábbiakban a közelmúltbeli célirányos tevékenységünket ismertetjük.

 

Élelmiszercsomagok és házi segítségnyújtás

Alapítványunk a marosvásárhelyi önkormányzat részéről – pályázat útján – elnyert támogatásból tíz hónapon át részesíti rendszeresen élelmiszersegélyben a rászorultakat. A gondozásra szoruló idős, egyedülálló személyeket önkéntesek segítségével havonta legalább egyszer meglátogatjuk, és szükség szerint segítünk nekik. Az előző években hetven nyugdíjas személynek segítettünk ilyenformán; a tavalytól csak harmincöt rászoruló idős embernek futja élelmiszersegélyre a pályázati támogatási alapból. A program felelőse Báthory Éva szociális munkás.

Segédeszközök kölcsönzése

Az alapítvány egyik legrégebbi tevékenységét nélkülözhetetlen orvosi segédeszközök kölcsönzése képezi beteg emberek számára.

Klubtevékenység

Klubtevékenység-sorozatunk kilenc éve zajlik. Az utóbbi hat évben a Maros megyei önkormányzat is támogatja. A következő programok tartoznak ide:

-     kézimunkakör (hagyományőrzés);

-     klubtevékenység nőknek és férfiaknak, valamint közmunka, amivel a székházat és környékét tartjuk rendben;

-     kulturális műsorokon való csoportos részvétel: múzeumok, kiállítások, színházi előadások megtekintése, koncertlátogatás;

-     szociális ellátás: betegek és egyedülállók látogatása, pelenkák, gyógyszerek és élelmiszercsomagok kiosztása, használtruha adományozása, rendszeres testsúly-, vérnyomás- és vércukorszint-mérés;

-     október 1-én megszerveztük az idősek napját, amikor közös ebédre hívtuk meg az otthonukban gondozottakat;

-     novemberben és decemberben mentálhigiénés tartalmú csoportbeszélgetéseket tartottunk.

Programfelelős: Antal Ildikó.

Hagyományok műhelye

Ez a program kézimunka-csoportunknak  szól, amely hagyományos magyar kézműves tevékenységeket végez, és igyekszik tudását átadni a fiataloknak. Az önkénteseink által készített kézimunkákkal részt vettünk a Civil Szervezetek Vásárán, a Várban megrendezett Kézműves Napokon.

A program felelőse Kelemen Vera és Bajkó Enikő.

Együtt a közösségért című programunk keretében összeállítást mutattunk be Vörösmarty Mihály verseiből, és ezzel a műsorral köszöntöttük a nagyernyei unitárius gyülekezetet, amikor temploma építésének százéves évfordulóját ünnepelte. Ugyanezen program keretében szerveztük meg klubtagjaink kirándulását a szejkefürdői unitárius találkozóra. Programfelelős: Barla Júlia magyar szakos tanárnő.

Farsangi bál

A kövesdombi templom alapkő-letétele óta minden évben megszervezzük a farsangi kosaras bált. A bál bevételét egyházközségeink és alapítványunk támogatására fordítjuk.

Együttműködés a Gondviselés Segélyszervezettel

A tavaly októberben együttműködési szerződést kötöttünk a Gondviselés Segélyszervezettel, aminek eredményeként Gergely Orsolya szociális munkásként főállásban segíti alapítványunk tevékenységét. Ezáltal lehetővé vált a romániai Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium által kiírt, idősgondozásra vonatkozó támogatás elnyerése otthoni beteggondozás tárgyában. A program keretében ez év januárjától két szociális munkást és két idősgondozót alkalmaztunk, akik önkénteseinkkel együtt több mint száz idős, rászoruló személyt látnak el.

Befejezésül a gondviselő Isten áldását kívánjuk idős embertársaink életére, ugyanakkor munkánkhoz erőt kérünk, hogy továbbra is eredményesen tevékenykedhessünk a rászorulók életminőségének javításáért. Hálás szívvel köszönetet mondunk a bennünk bízó és minket támogató egyházi embereknek, mindazoknak, akik értékelik, megbecsülik munkánkat, és akik erkölcsileg, esetleg anyagilag is támogatnak minket. E nélkül nem tudnánk a magunk elé tűzött célt – a rászorulók segítését – elérni.

 

 

Antal Ildikó (az Unitarcoop Alapítvány program-koordinátora, Marosvásárhely),

Gergely Orsolya (szociális munkás, Dicsőszentmárton)