Kaláka az árvízkárosultak megsegítésére


 

 Június 16-án egyházunk majdnem minden térségéből, 20 egyházközségből összesen 66 önkéntes és lelkész indult az árvíz sújtotta marosszéki Ravába.

A cél az árvíz által károsított házak, csűrök, és udvarok használhatóvá tétele volt a hordalékiszap, törmelék eltakarításával, valamint a tönkrement épületrészek „felszabadítása”. 

 

A kutak és pincehelyiségek szivattyúzásának eredményességét számottevően növelte a székelyvéckei önkormányzat által rendelkezésre bocsátott homlokrakodó munkagép. Felemelő érzés, hogy a közösségi szolidaritás sok évszázados hagyománya, a kalákaszellem elevenen él egyházunk egészében, akárcsak a ma is velünk együttműködő más felekezetű munkatársainkban. Köszönetet szeretnénk nyilvánítani a résztvevőknek, egyházközségeiknek és az anyagiak biztosításához hozzájáruló támogatóinknak!

 

 

 

 

A Gondviselés Segélyszervezet és a Falugondnokságok Szövetsége szervezőcsapata