Beszámoló karácsonyi segélyakciókról

 

 

 

 

A Gondviselés Segélyszervezet Együtt a rászorulókért címmel hirdette meg adventben az újabb segélyakcióját. A kiosztott segélycsomagok összértéke alapján és az érintett települések számát tekintve az eddigi legátfogóbb segélyakciónkat szerveztük meg a karácsony környéki hetekben.

 

 

Bátran kijelenthetem, hogy nincs még egy, az adventi időszakhoz hasonló az esztendőben. Több szempontból is igaz ez a kijelentés, de én most egyetlen szempontra szeretnék fókuszálni. Mégpedig az adakozási kedvre, a szociális érzékenységre, a mindenkinek jusson valami az ünnepen a fa alá gondolatra irányítanám az olvasók figyelmét. Azt is meg merem kockáztatni, hogy a legtöbben ezzel a gondolattal könnyen tudnak azonosulni, és lehetőségeikhez mérten támogatni tudják a rászoruló embertársaikat. 

 

Hogy külön-külön ezek az indíttatások milyen lelki vagy fizikai történésre vezethetők vissza, nem szeretném taglalni, mert nem az adakozás kultúráját vizsgáló kutatás összegzése kíván lenni ez a beszámoló. Egyszerűen csak bemutatni szeretném a lassan már évtizedes tapasztalatokra épülő segélyezési formáinkat, ezeknek egyediségét és egyszerűségét kívánom ismertetni, megnevezve az évről évre lezajló folyamatok tanulságát, szépségét, aktualitását. Mert minél tisztább, átláthatóbb, követhetőbb egy segélyezési forma, annál hitelesebb, az adakozók szemében pedig annál inkább megbízható. Ezek a célok és elvek mentén próbálja a Gondviselés Segélyszervezet évről évre megszervezni számos segélyezési programját.

    

Hála Istennek az önkéntes munkatársak egyre bővülő csapatával évről-évre sikeresebb és átfogóbb segélyakciókat tudunk szervezni karácsony időszakában. Az adománygyűjtések adventkor zajlottak a főváros és Brassó közötti képzeletbeli tengely következő helyszínein: Budapest, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nyárádszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Barót, Sepsiszentgyörgy, Brassó.

 

A gyűjtéseket többnyire a bevált formában szerveztük meg, partnerségben a Merkúr üzletlánccal több településen, a Bertis és Profi üzletlánc sepsiszentgyörgyi, baróti üzleteivel, a Comixt Rt. két baróti üzletével, valamint a CBA üzletlánc két budapesti áruházával. A felsorolt üzletekben önkéntes munkatársaink tartós élelmiszereket, tisztálkodási és tisztítószereket, taneszközöket és édességeket gyűjtöttek az adományozó kedvű vásárlóktól. Kolozsváron nem üzletekben gyűjtöttünk adományokat, hanem a János Zsigmond Unitárius Kollégiummal, az Unitárius Óvodával, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközséggel és az Unitárius Bölcsődével közösen szerveztünk gyűjtést, megszólítva a diákok szüleit és az egyházközségi tagokat. Advent második vasárnapján az Unitárius Óvoda jótékonysági koncertet tartott a kolozsvári belvárosi unitárius templomban; a jelentős perselyes bevételt a segélyakció céljára fordítottuk.

 

A fentiek alapján összegyűlt természetbeni adományok értéke közel 50.000 lejre (kb. 3,3 millió forint) becsülhető. Ezek kiegészítéseként a Gondviselés Segélyszervezet saját alapjából, illetve támogatóink jóvoltából további élelmiszereket vásároltunk, így összesen 1050 segélycsomag készült, melyeket az említett „tengely” mentén, 82 különböző településen adtunk át rászoruló családoknak, illetve egyedül élő személyeknek. A segélyben részesültek száma megközelíti a 2000-ret. Az adománygyűjtésekbe, majd a csomagok összeállításába és célba juttatásába közel 50 felnőtt és több mint 135 ifjú önkéntes vett részt.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a rászoruló családok mellett más felekezeti háttérrel rendelkező szervezetek, alapítványok, gyermeknevelő központok, fogyatékossággal élőket foglalkoztató egyesületek, árvaházak és más intézmények is (szám szerint 10) részesültek az összeállított csomagokból.

 

Az előző évekhez hasonlóan karácsonykor 12 tehergépkocsinyi segélycsomag érkezett Udvarhelyszékre a szokásos németországi adományozói forrásokból. A segélyek egy részének (mintegy 15%) célba juttatását a Lókodi Ifjúsági Alapítvány és a Wolter Alapítvány ez alkalommal is a Gondviselés Segélyszervezetre bízta, akárcsak az előző években. A székelyudvarhelyi, székelykeresztúri, küküllői és kolozs-tordai egyházkörbeli munkatársaink közreműködésével 94 településen összesen 1519 értékes segélycsomagot kézbesítettünk rászoruló személyeknek. További 300 segélycsomagot a szociális ebédprogramjainkhoz való hozzájárulásként vehetett át segélyszervezetünk. A szóban forgó 1819 darab németországi segélycsomagok összesített értéke 180.000 lejre becsülhető, és mindezek mellett 5 tonna tejtermék szétosztásáról is gondoskodhattunk.

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége ezúton is köszöni a fentiekben összefoglalt segélyakciók megvalósításában együttműködő munkatársak és partnerszervezetek hozzájárulását: az egyházközségi, nőszövetségi, illetve ifjúsági egyleti tagok segítőkész hozzáállását, valamint a jószívű adományozók felajánlásait!    

   

A segélyakciókról készült szemléltető képeket a Gondviselés Segélyszervezet  közösségi oldalán (Facebook) lehet megtekinteni.

 

Vagyas Attila