Beszámoló karácsonyi segélyakciókról

 

A Gondviselés Segélyszervezet az elmúlt évekhez hasonlóan adventben és az újévet megelőző időszakban átfogó segélyakciókat szervezett. Az összeállított segélycsomagok száma alapján, valamint az érintett települések számát tekintve az eddigi legátfogóbb segélyakciónkat szerveztük meg.

 

Karácsonyhoz közeledve az emberi lélek nagy szárnyalásai közepette igyekszik kisebb-nagyobb mértékben tenni valami jót embertársainak. Elsősorban adni a szűkebb, vagy tágabb családi körhöz tartozóknak, valami sajátosan egyedi – akár saját kézzel készített – ajándékot, vagy éppen készen megvásároltat. Olyan személyeket is ismerek, akik ezt az ajándékozási formát már túl szokványosnak tartják és családtagjaik megajándékozása helyett mindig más-más, ugyanakkor számukra ismeretlen rászoruló családoknak vásárolnak, vagy készítenek ajándékot. És létezik azok tábora, akik megpróbálják gyakorolni mindkét formáját az ajándékozásnak. Ők nem csak családtagjaiknak vásárolnak, hanem olyan személyeket is megajándékoznak, akikről csak annyit tudnak, hogy rászorulók. Több kutatás is azt mutatja, hogy 10 személyből, 8-9 hajlandó főleg ünnepek előtt adakozni a szegényebb embertársainak.

 

Ennek is köszönhető, hogy a Gondviselés Segélyszervezet az önkéntes munkatársak egyre bővülő csapatával évről-évre átfogóbb segélyakciót szervez karácsony időszakában. Az adománygyűjtések adventkor zajlottak a főváros és Brassó közötti képzeletbeli tengely következő helyszínein: Budapest, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Barót, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Brassó. 

 

A gyűjtéseket többnyire a bevált formában szerveztük meg, partnerségben a Merkúr üzletlánccal (Székelyudvarhely), a Bertis és Profi üzletlánc sepsiszentgyörgyi, baróti illetve a kézdivásárhelyi üzleteivel, a Comixt Rt. két baróti üzletével, valamint a CBA üzletlánc két budapesti áruházával. A felsorolt üzletekben önkéntes munkatársaink tartós élelmiszereket, tisztálkodási és tisztítószereket, taneszközöket és édességeket gyűjtöttek az adományozó kedvű vásárlóktól. Kolozsváron nem üzletekben gyűjtöttünk adományokat, hanem a János Zsigmond Unitárius Kollégiummal, az Unitárius Óvodával, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközséggel és az Unitárius Bölcsődével közösen szerveztünk gyűjtést, megszólítva a diákok szüleit és az egyházközségi tagokat. Advent harmadik vasárnapján az Unitárius Óvoda jótékonysági koncertet tartott a kolozsvári belvárosi unitárius templomban; a jelentős perselyes bevételt a segélyakció céljára fordítottuk.

 

A fentiek alapján összegyűlt természetbeni adományok értéke közel 50.000 lejre (kb. 3,3 millió forint) becsülhető. Ezek kiegészítéseként a Gondviselés Segélyszervezet saját alapjából, illetve támogatóink jóvoltából további élelmiszereket vásároltunk, így összesen 1100 csomag készült, melyeket az említett „tengely” mentén, 84 különböző településen adtunk át rászoruló családoknak. A segélyben részesült személyek száma megközelíti a 2000-ret. Az adománygyűjtésekbe, majd a csomagok összeállításába és célba juttatásába közel 120 felnőtt és több mint 125 ifjú önkéntes vett részt.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a rászoruló családok mellett más felekezeti háttérrel rendelkező szervezetek, alapítványok, gyermeknevelő központok, fogyatékossággal élőket foglalkoztató egyesületek, árvaházak és más intézmények is részesültek az összeállított csomagokból.

Az előző évekhez hasonlóan karácsonykor több tehergépkocsinyi segélycsomag érkezett Udvarhelyszékre a szokásos németországi adományozói forrásokból (Johannita segélyszervezet). A segélyek egy részének célba juttatását a Lókodi Ifjúsági Alapítvány és a Wolter Alapítvány ez alkalommal is a Gondviselés Segélyszervezetre bízta. Székelykeresztúr környékbeli, Homoród menti, csíkszeredai és aranyosszéki munkatársaink közreműködésével 75 településen összesen 1520 értékes segélycsomagot kézbesítettünk rászoruló családoknak. (Ezeknek a németországi segélycsomagoknak az összesített értéke 160.000 lejre becsülhető!)

 

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége ezúton is köszöni a fentiekben összefoglalt segélyakciók megvalósításában együttműködő munkatársak és partnerszervezetek hozzájárulását: az egyházközségi, nőszövetségi, illetve ifjúsági egyleti tagok segítőkész hozzáállását, valamint a jószívű adományozók felajánlásait!       

 

A segélyakciókról készült szemléltető képeket a Gondviselés Segélyszervezet  közösségi oldalán (Facebook) lehet megtekinteni.

 

Vagyas Attila