Karácsonyi segélyakciók

A Gondviselés Segélyszervezet az elmúlt évek adventi időszakában átfogó segélyakciókat szervezett. Nem történt ez másként tavaly karácsony előtt sem, amikor az összeállított segélycsomagok száma alapján a legátfogóbb segélyakciónkat szerveztük meg.

 

A Gondviselés Segélyszervezet az elmúlt évek adventi időszakában átfogó segélyakciókat szervezett. Nem történt ez másként tavaly karácsony előtt sem, amikor az összeállított segélycsomagok száma alapján a legátfogóbb segélyakciónkat szerveztük meg. Az adománygyűjtések advent időszakában zajlottak a főváros és Brassó közötti képzeletbeli tengely következő helyszínein: Budapest, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Barót, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Brassó. 

 

A gyűjtéseket többnyire a bevált formában szerveztük meg, partnerségben a Merkúr üzletlánccal (Marosvásárhely, Székelyudvarhely), a Bertis és Amigo sepsiszentgyörgyi üzleteivel, a Profi üzletlánc sepsiszentgyörgyi és baróti üzleteivel, a Comixt Rt. két baróti üzletével, valamint a CBA üzletlánc két budapesti áruházával. A felsorolt üzletekben önkéntes munkatársaink tartós élelmiszereket, tisztálkodási és tisztítószereket, taneszközöket és édességeket gyűjtöttek az adományozó kedvű vásárlóktól. Kolozsváron nem üzletekben gyűjtöttünk adományokat, hanem a János Zsigmond Unitárius Kollégiummal, az Unitárius Óvodával, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközséggel és az Unitárius Bölcsődével közösen szerveztünk gyűjtést, megszólítva a diákok szüleit és az egyházközségi tagokat. Advent negyedik vasárnapján az Unitárius Óvoda jótékonysági koncertet tartott a kolozsvári belvárosi templomban; a jelentős perselyes bevételt a segélyakció céljára fordítottuk.

 

A fentiek alapján összegyűlt természetbeni adományok értéke közel 45.000 lejre (kb. 3 millió forint) becsülhető. Ezek kiegészítéseként a Gondviselés Segélyszervezet saját alapjából, illetve támogatóink jóvoltából további élelmiszereket vásároltunk, így összesen 1050 csomag készült, melyeket az említett „tengely” mentén, 85 különböző településen adtunk át rászoruló családoknak, illetve intézményeknek és szervezeteknek. A segélyben részesült személyek száma közel 2000. Az adománygyűjtésekbe, majd a csomagok összeállításába és célba juttatásába közel 70 felnőtt és több mint 130 ifjú önkéntes vett részt.

 

Az előző évekhez hasonlóan karácsonykor több tehergépkocsinyi segélycsomag érkezett Udvarhelyszékre a szokásos németországi adományozói forrásokból. A segélyek egy részének célba juttatását a Lókodi Ifjúsági Alapítvány és a Wolter Alapítvány ez alkalommal is a Gondviselés Segélyszervezetre bízta. Székelykeresztúr környékbeli, Homoród menti és csíkszeredai munkatársaink közreműködésével 42 unitárius többségű – vagy számottevő jelenlétű – településen összesen 958 értékes segélycsomagot kézbesítettünk rászoruló családoknak. (Ezeknek a németországi segélycsomagoknak az összesített értéke 100.000 lejre becsülhető!)

 

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége ezúton is köszöni a fentiekben összefoglalt segélyakciók megvalósításában együttműködő munkatársak és partnerszervezetek hozzájárulását: az egyházközségi, nőszövetségi, illetve ifjúsági egyleti tagok segítőkész hozzáállását, a Romániai Falugondnoki Szövetség által nyújtott szervezési segítséget, valamint a jószívű adományozók felajánlásait!       

 

A segélyakciókról készült szemléltető képeket a Gondviselés Segélyszervezet  közösségi oldalán (Facebook) lehet megtekinteni. 

 

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége