Az egyházi szeretetszolgálat gyakorlati és szervezési alapjairól

 

Dióhéjban a Gondviselés Segélyszervezetről

 

A Magyar Unitárius Egyház 2007-ben alapított segélyszervezetének küldetése: a szükségben és bajban levők segítése, s ezáltal az egyház ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése. Az unitárius egyházi alapokon nyugvó, de felekezeti korlátok nélkül tevékenykedő Gondviselés Segélyszervezet Erdélyben és Magyarországon működik. Az elmúlt években különböző szakterületeken igyekeztünk beindítani a működését, miközben szerre megalakultak – az önálló jogi személyiséggel is rendelkező – területi fiókszervezetei: 2011-ben a magyarországi tagozat, 2012-ben a Hargita megyei fiókszervezet, 2014-ben a háromszéki fiókszervezet. Tevékenységi beszámolóink a www.gondviseles.org honlapon olvashatóak.

 

Ajánlott tevékenységi formák

 

– Szegénységi küszöb alatt élők segélyezése: rendszeres vagy alkalmi élelmiszercsomagok; szeretetkonyha/ebédprogram működtetése; ruházat és lábbeli, tűzifa, tanszerek és más természetbeni adományok.

– Sérült személyek (fogyatékossággal élők) segélyezése: célirányos közösségi programok és fejlesztő foglalkozások szervezése, segédeszközök beszerzése, utazásszervezési és ügyintézési segítségnyújtás, sorstársközösségi találkozók szervezése a hozzátartozóknak.

– Árvákról, félárvákról és kallódó gyermekekről való gondoskodás.

– Szociálisan hátrányos helyzetű, illetve „elhanyagolt” neveltetésű/iskoláztatású gyerekek felzárkóztatása: iskolai tanórákon kívüli (délutáni) oktató–nevelő foglalkozások, vakációs programok.

– Diákösztöndíj-program.

– Falugondnoki szolgálat és hasonló jellegű keretprogramok.

– Otthoni beteggondozás és/vagy szervezett háztáji segítségnyújtás: bevásárlás, hivatali és más ügyintézések, ebéd házhoz szállítása, segédeszközök és gyógyszerek beszerzése, személyszállítás (pl. orvosi vizsgálatra, istentiszteletre és közösségi rendezvényekre).

– Adománygyűjtés rendkívüli egyéni/családi szükséghelyzet esetén (pl. baleset nyomán, költséges műtét és/vagy kezelés alkalmával, tűzkárok esetén stb.).

–  Alkalmi kalákák és önkéntes munkatáborok szervezése.

– Csoportos egészségügyi programok és segítségnyújtás: felmérések és orvosi vizsgálatok megszervezése, tájékoztató előadások stb.

– Szenvedélybetegeknek szóló programok.

– Idősek közösségi programjai: alkalmi vagy rendszeres találkozók szervezése, nappali foglalkoztató központok célirányos programjainak működtetése.

– Természeti csapások esetén: mentési és segélyezési programok.

– Más tevékenységek, programok, segítségnyújtási formák: pl. részben szociális jellegű családsegítő programok stb.

 

Szervezési javaslatok

 

Rászoruló embertársainknak rögtönözve is sokat segíthetünk, azonban megfelelő szervezéssel többet és hatékonyabban enyhíthetünk a szükségben és bajban levők szociális problémáin. E célból ajánlott először is felmérni a helybeli szociális igényeket, vagyis a segítségre szorulók körét és a tényleges rászorultság jellegét. Ezután a segítségnyújtás lehetőségeit kell számba venni, vagyis azt, hogy kiknek a közreműködésével, milyen eszközök felhasználásával lehetséges a segítségnyújtás. Az előbbiek alapján születnek a tevékenységi tervek, azaz a segítségnyújtási programok. A felmérés során érdemes különböző jegyzékeket készíteni. Például: szegénységi küszöb alatt élők, árvák és félárvák, segítségre szoruló gyermekek és fiatalok, testi, illetve szellemi fogyatékossággal élők, ágyhoz kötött és/vagy más súlyos betegek jegyzéke.

 

Helyi munkatársak toborzása

 

Általános célunk az, hogy elősegítsük az egyházi szeretetszolgálatot, a segélyezési és más szociális tevékenységeket. Ehhez kívánunk szakmai, szervezési és anyagi segítséget nyújtani mindazoknak, akik saját egyházközségükben ilyenfajta szolgálatra vállalkoznak. Céljaink megvalósításában alapvetően számítunk a helyi önkéntes munkatársak együttműködésére! Nem tervezzük helyi fiókok létrehozását, hanem az egyházközségekben tevékenykedő, segítő szándékú hittestvéreinkkel szeretnénk közösen munkálkodni, beleértve az egyházközségek vezetőségét, a helyi nőszövetségeket és ifjúsági egyleteket.

Együttműködési terveink népszerűsítése érdekében 2007 óta ellátogattunk az egyházközségeink nagy részébe, a közelmúltban (2016 tavaszán) pedig egyházköri szinten szerveztünk célirányos szakmai tanácskozásokat. Ezeken az összejöveteleken ismertettük a Gondviselés Segélyszervezet – és a Romániai Falugondnokságok Szövetsége – működését, számba vettük az egyházközségekben eddig kifejtett szeretetszolgálati munkát, végül a jövőbeli tevékenységek megtervezéséről beszéltünk. Kétségtelenül ez utóbbi számít a legfontosabbnak, ezért a fentiekben címszerűen is összefoglaltam mindazt, amit lehetséges tevékenységként ajánlunk a helybeli munkatársainknak.

Együttműködési szándékukkal és szakmai szakmai kérdéseikkel forduljanak a Gondviselés Segélyszervezethez, hogy az egyes szakterületeken jártas munkatársaink által használható tanácsokkal tudjuk segíteni közös terveink megvalósítását.

Elérhetőségünk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , 0740133027.

 

 

Szabó László (a Gondviselés Segélyszervezet ügyvezető elnöke)