Karácsonyi és évkezdő segélyakciók

 

Karácsonykor és az új év kezdetén a Gondviselés Segélyszervezet folytatta segélyakcióit.

Az újonnan alakult háromszéki fiókszervezet a karácsony előtti napokban sikeres adománygyűjtést szervezett. Az ötlet segélyszervezetünk anyaországi tagozatának hasonló tapasztalatából született, amit Erdélyben először Székelyudvarhelyen próbáltunk ki tavaly húsvétkor. Az újabb alkalmat a tavalyi advent hozta el, amikor a Merkúr üzletlánc sepsiszentgyörgyi „piaci” áruházában, valamint a Bertis cégsepsiszentgyörgyi üzleteiben zajlott a gyűjtés. Önkéntes munkatársaink 2014. december 18–19-én tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, tisztítószereket és édességeket gyűjtöttek – az ismételten bevált forgatókönyv alapján. A résztvevő önkéntesek hiteles és meggyőző kedvessége sok alkalmi vásárlót késztetett adakozásra. Ennek eredményeként mintegy 7500 lej összértékű természetbeni adomány gyűlt össze, aminek kiegészítéseként a Gondviselés Segélyszervezet további élelmiszereket vásárolt – a Bethlen Gábor Alap, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, és más támogatók jóvoltából. A tartalmas segélycsomagokat a múlt év végén, illetve január első felében juttattuk el a következő településekre: Sepsiszentgyörgy, Sepsikőröspatak, Kökös, Árkos, Bölön, Nagyajta, Brassó, Botfalu, Ürmös, Barót, Köpecbánya, Vargyas, Erdőfüle, Felsőrákos, Kaca és Datk, valamint a Kőhalmi Református Szórvány Diákotthonba. Mindösszesen 382 személynek jutott a segélycsomagokból, és abból az üzenetből, hogy társadalmunk tekintélyes része megéli az önzetlen szeretet gondolatát: nem csak együtt érez a szegényekkel, de lehetősége szerint igyekszik közvetlen segítséget is nyújtani nekik.

 

A Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókszervezetének munkatársi közössége köszönetét fejezi ki a jószívű adományozóknak, a segélyakcióban résztvevő 35 önkéntes fiatalnak (többnyire ifjúsági egylettagok), a kezdeményezésünket népszerűsítő személyeknek, valamint az említett üzletláncok tulajdonosainak és vezetőinek! A gyűjtés sikere arra buzdít, hogy érdemes hasonló gyűjtéseket szervezni ezután is; más városokban is célszerű kipróbálni a kezdeményezést, és ez által támogatási lehetőséget biztosítani mindazoknak, akik segítőkészen viszonyulnak a környezetükben elő rászorulókhoz.

Karácsonykor több tehergépkocsinyi segélycsomag érkezett Udvarhelyszékre a szokásos németországi adományozói forrásból. Az adományok egy részének célba juttatását a Lókodi Ifjúsági Alapítvány ez alkalommal is a Gondviselés Segélyszervezetre bízta. Székelykeresztúri és környékbeli munkatársaink, beleértve az egyházközségi elöljárókat, 30 unitárius gyülekezetben összesen 724 értékes segélycsomagot kézbesítettek rászoruló családoknak.  

 

A fent említettek mellett – január derekán – a marosi egyházkörhöz tartozó gyülekezetekben is szerveztünk segélyakciót, amely során összesen 11 településen 176 rászoruló személynek adtunk át saját családi hajlékukban tartós élelmiszert, édességet és tanfelszerelést. Legutóbbi – és korábbi – adományozási tevékenységünkről, valamint segélyszervezetünk más működési területeiről a www.gondviseles.org honlapon és közösségi oldalunkon (Facebook) találhatóak fényképes beszámolók.

 

Szemléltető képek a székelykeresztúri segélyakciókról:
 

Szemléltető képek a marosszéki segélyakciókról:

 

 

 

Szemléltető képek a háromszéki segélyakciókról: