Adventi segélyakciók Erdélyben és Magyarországon

 

 

Az adventi hetekben a Gondviselés Segélyszervezet – partnerszervezeteivel és önkénteseivel együttműködve – számottevő segélyakciókat szervezett.

 

A 2012 adventjében megvalósított első közös adománygyűjtésük folytatásaként a Gondviselés Segélyszervezet, a János Zsigmond Unitárius Kollégium, a Kolozsvári Unitárius Óvoda és Bölcsőde, a kolozsvári unitárius egyházközségek, valamint az Erdély Mentőcsoport a karácsony előtti hetekben elsősorban a diákok szüleitől és az egyházközségek tagjaitól gyűjtött adományokat.

A segélycsomagok alapját a felajánlott tartós élelmiszerek, tisztálkodási szerek, játékok, tanszerek, téli lábbelik, ruhák és más természetbeni adományok képezték. Ennek kiegészítéseként a Gondviselés Segélyszervezet és az Erdély Mentőcsoport további élelmiszereket vásárolt – a Bethlen Gábor Alap, Păduraru Vladimir és más támogatók jóvoltából. A pénzbeli kiadások fedezéséhez az Unitárius Óvoda is hozzájárult: az óvodás gyermekek advent harmadik vasárnapján a kolozsvár–belvárosi unitárius templomban jótékonysági előadást mutattak be, aminek perselyes adományait e célra ajánlották fel. A természetbeni adományokat és a megvásárolt élelmiszereket a segélyezett családok összetételének megfelelően csoportosítottuk. A segélycsomagok összértékét 12.000 lejre, azaz 800.000 forintra becsüljük. A csomagok házhoz szállítására 2013. december 17–21. között került sor Kolozsváron, aranyosszéki településeken és Verespatakon. Az adományokból mindösszesen 130 rászoruló családhoz jutott, amelyek összlétszáma 350 személy (családtag). A kolozsvári unitárius egyházközségek közösen működő nőszövetsége további félszáznyi családot részesített alkalmi segélyben.

 

A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozata idén adventben két fővárosi CBA-áruházban szervezett sikeres adománygyűjtést. A Flórián téri és a hegyvidéki bevásárló-központokban december 9–11. között került sor tartós élelmiszerek, tisztítószerek és más természetbeni felajánlások begyűjtésére. A lelkes önkéntesek meggyőző munkája sok vásárlót adakozásra késztetett, így a két helyszínen három-három délután mintegy 600.000 forint összértékű adomány gyűlt össze. Mindebből tartalmas segélycsomagokat lehetett összeállítani, amelyek 34 rászoruló családhoz (összesen 150 személyhez) jutottak el a következő településeken: Budapest, Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat.

 

A fentiekben ismertetett adventi segélyakciók előkészítésébe és kivitelezésébe mindkét országrészben sok önkéntes bekapcsolódott, akik közül legkevesebb harmincan egy napnál többet dolgoztak a rászorulók megsegítéséért. Külön értékeljük, hogy önkéntes munkatársainknak mintegy fele nem unitárius felekezetűként vett részt a Magyar Unitárius Egyház égisze alatt zajló segélyakciókban. A Gondviselés Segélyszervezet elnöksége ezúton is köszöni fáradozásukat, akárcsak partnerszervezeteink eredményes együttműködését, valamint a jó szívű adományozók felajánlásait.

 

A segélyakciókról készült szemléltető képeket a Gondviselés Segélyszervezet honlapján (www.gondviseles.org) és közösségi oldalán (Facebook) közöljük.

A Szabadság napilap honlapján (www.szabadsag.ro) úgyszintén fénykép- és videoriportok (videoriport I., videoriport II.) láthatóak minderről.

 

A fentiek megvalósításában részt vevő önkéntes munkatársaink közül néhányan megfogalmazták alkalmi élményeiket, amelyeket itt olvashatnak. Szolgáljon ösztönzőként közös munkánk folytatásához!

 

 

 

A Gondviselés Segélyszervezet elnöksége

 

 

 

Képtárak

 

Adománygyűjtés Budapesten

 

 

 

Csomagolás Kolozsváron

 

 

 

 

Segélyezés Aranyosszéken

 

 

 

Segélyezés Kolozsváron

 

 

 

Segélyezés Magyarországon