A mecénás ösztöndíj-pályázatok elbírálásáról

 

Tavaly októberben a Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) a mecénás program keretében közös ösztöndíj-pályázatot hirdetett V–XII. osztályos diákok számára.

 

Olyan tehetséges és anyagilag rászoruló diákok pályázhattak a Kárpát-medence bármelyik településéről, akik kapcsolatban állnak egyházunkkal vagy egyháztársadalmi szervezeteinkkel.

 

A pályázatok elbírálásának két fő szempontja az átlagon felüli tehetség, illetve a hátrányos szociális helyzet vagy költséges kezelést igénylő betegség volt. Előnyt jelentett a közösségi életben való tevékeny részvétel – pl. ifjúsági egyleti tevékenykedés, különböző társadalmi szervezetekben, diákönkormányzatokban és más közösségi programokban való szerepvállalás.

 

A beérkezett 30 pályázat közül – a Gondviselés Segélyszervezet és az ODFIE által felkért 2-2 szakértő javaslata alapján – 24 részesült kedvező elbírálásban. A megítélt egyszeri ösztöndíjak 400 és 800 lej (27000–53000 Ft) közötti értékűek.

A nyertes pályázókat vagy szüleiket távközléses úton értesítjük az ösztöndíjak mihamarabbi átadásának körülményeiről. Az ösztöndíjban részesülő pályázók jegyzéke: Kiss Anna Andrea, Csibi Kriszta Zsuzsanna, Nagy Imre Barna, Márton Csongor, Aszalós Tamara Adrienne, Szász Attila, Gábos Laura Petronella Marosvásárhelyről, Szentpáli Szerénke, Szász Attila és Joó Szilárd Firtosmartonosról, Báthory Evelin, Kálmán Erzsébet Krisztina, Chetani Andreea-Sorina és Miklós Júlia Ildikó Küküllődombóról, Barta Melinda és Barta Beáta Nagyajtáról, továbbá Nagy Barna Balázs (Marosszentgyörgy), Ambarus Egyed Ágnes (Kolozsvár), Jakab Judith Edina (Olthévíz), Székely Andrea (Homoródszentpéter), Vetési Annamária (Székelyudvarhely), Virág Noémi-Orsolya (Sepsiszentgyörgy), Ványolós Edina Sofia (Olthévíz), Birtalan Lajos (Torda).

A fentiekben összefoglaltak részét képezik a Gondviselés Segélyszervezet képzései és ösztöndíj-programja című, a Bethlen Gábor Alap által támogatott pályázati programnak, valamint az ODFIE és az amerikai egyesült államokbeli Unitárius–Univerzalista Testvéregyházi Tanács diáksegélyezési együttműködésének.

 

A Gondviselés Segélyszervezet és az ODFIE elnöksége